Црквата те моли, избриши си го карминот, мори!

Млади дами, не ме разочарувајте. Значи за у црква црвен кармин, висока штикла и што пократок минич. Нека иде живот!
Павел Николаевич
@pavnikolaevic