Џокси на телевизија

Мило ми е што после подолго време отсуство, господинот Ѓорѓе Васиќ алијас Џина Папас - Џокси го видов на телевизија.
Играч на натпреварот
@konjunktura