Среќна Нова ’68

Новогодишен „Дневник“ емитуван на 31. декември 1967 година во Скопје на плоштад.

Снимка: Радио Телевизија Скопје / Репортер: Ристе Таваганов