Зошто е важна крвта на Тутанкамон?

За самиот Тутанкамон, времето минува брзо како брановите на Нил. Во текот на последниве 3.000 години колку што е починат, цели царства се создаваа и уништуваа. Имаше војни и природни катастрофи кои ја уништуваа земјава. Цивилизациите пораснаа, се развиваа и исчезнуваа. Големи религии се создаваа и исчезнуваа.

Сведочејќи го сето ова директно од својата гробница на само неколку метри под земјата, овој заборавен крал чекаше неговата тајна да биде откриена.